Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina posluje 24 ur dan

Za informacije ali pomoč pri nakupu pa od ponedeljka-petka od 8:00 do 17:00, sobote od 8:00 do 12:00 na tel. številko 051 620 281 ali 0590 70 101.

1. CENE

Vse cene objavljene informativne.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov.

V cene je vključen 22% DDV

Z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

Za leti 2013 in 2014, se od 1. Junija 2013 DDV obračuna po splošni stopnji 22% od davčne osnove

S 1.7.2013 bomo v skladu s to spremembo prilagodili cene, ki so objavljeni na naši spletni strani

 

* Redna in spletna cena

Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena podjetja Inovis d.o.o. in velja v trenutku oddaje naročila.

 

* Posebni pogoji plačila

Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vse cene so navede v evrih v ceno je že vključen 22% DDV (22% DDV prične veljati z 1.7.2013)

 

2. NAROČILA

* Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe

* Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: 051 620 281, na elektronski poštni naslov: info@computer-planet.si ali nakup preko spletne trgovine.

 

3. POSTOPEK NAKUPA V SPLETNI TRGOVINI

Vaše naročilo v spletni trgovini Computer-Planet.si

Ko kupec zaključi svoj nakup dobi na svoj elektronski naslov povzetek nakupa.

Na tem koraku ima kupec v roku 1-3 ure možnost preklicati naročilo, če ni predhodno dogovorjeno s strani prodajalca in kupca. (navedite pod opombo!)

Naročilo prekličete na sledeči način: pokličete na tel. številko ali ( na e-naslov pošljete obvestilo “PREKLIC NAROČILA”)

Vzroka za preklic kupcu ni potrebno navesti!

Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila

Statusi, ki jih prejmete ob naročilu blaga in do zaključka nakupa v spletni trgovini Computer-Planet.si

* Vaše naročilo je v fazi procesiranja

* Naročilo je v izvedbi

* Blago je odpremljeno

* Vaše nakup je zaključen

 

Prejeli smo vaše naročilo / NAROČILO JE V FAZI PROCESIRANJA

Če kupec v roku ene 1-2 ure naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Če je dobavni rok daljši od običajnega (3 dni) lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali na mail. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov.

NAROČILO JE V PRIPRAVI (preklic ni več možen, razen če ni drugače dogovorjeno med kupcem in prodajalcem)

Kupec dobi obvestilo, ko je blago v pripravi.

BLAGO JE ODPREMLJENO! ( ko dobite omenjen status in številko za sledenje Pošte Slovenije, lahko blago prićakujete naslednji dan)

Če je naročilo zaključeno do 15.30h se blago pošlje po PTT še isti dan. V kolikor kupec izbere osebni prevzem je le ta možen vsak delavnik do 17.00h. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Na koncu ko stranka prejme naročeno blago in opravi prevzem blaga sledi status.

VAŠ NAKUP JE ZAKLJUČEN!

Obvestilo prejmete ko prejmemo plačilo.

 

4.1. Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Ponudnik ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

4.2. Mnenja/komentarji uporabnikov

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice ne izključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

 

5. REZERVACIJE

*Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s kontaktno osebo.

 

6. PONUDBE

* Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.

* Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

 

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

 

7. NAČIN DOBAVE

* Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na žiro račun Inovis, ali plačilo po povzetju razen, če ni s “Pogodbo” drugače določeno.

* Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec.

* Dostava s strani Inovis d.o.o. je možna, stroški se zaračunavajo po v naprejšnjem dogovoru s stranko, razen pri nakup nad 301,01€ je dostava brezplačna.

Pošiljanje se izvede po pošti Slovenije

* Osebni prevzem je možen po predhodnim dogovorom na sedežu podjetja Inovis d.o.o. od 8.00 do 17.00

* Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.

* Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.

*Možnost dostave in montaže po predhodnim dogovorom z izvajalcem Inovis d.o.o.

 

8. NAČIN PLAČILA

* Plačilo po predračunu ali št. naročila. ( Plačilo po št. naročila velja enako kot po predračunu)

* Plačilo po povzetju oziroma z gotovino / Vklopi razum, zahtevaj račun!

 

* Plačilo z odlogom. (samo z sklenjeno pogodbo med dobaviteljem in kupcu)

Plačilo za pravne osebe z odlogom od 17 dni do 30 dni

 

9. LASTNIŠTVO BLAGA

* Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja Inovis d.o.o..

 

10. RAČUNI

* Računi se izdajajo na podlagi dobavnice.

* Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.

* Račun prejme kupec ob prejemu blaga, ki velja kot dokazilo v roku garancijske dobe od datuma izdaje. Za določene artikle priložen garancijski list.

* Pri plačilu predračuna pa stranka prejme Račun/dobavnico in potrjeno garancijo v roku 1-5 delovnih dneh

Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja Inovis d.o.o.. Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju Inovis d.o.o. je možen na podlagi dogovora z lastnikom podjetja Inovis d.o.o.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

 

11. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”
Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: info@computer-planet.si, blago pa vrniti 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke, knjige in potrošen material, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

o pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
o pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
o pri pogodbah o dobavi računalniške opreme ali računalniških programov

Postopek zamenjave in vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Pritožbe in spore s potrošniki bomo reševali izvensodno z upoštevanjem Zakona o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) – platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

* Postopek vračila kupnine

Inovis d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

 

12. GARANCIJA

* Podjetje Inovis d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni, od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec.

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake stvari.

 

13.UPORABA PIŠKOTKOV

PRAVNA PODLAGA

Podlaga za obvestilo v uporabi piškotkov je spremenjen zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

UPORABA SPLETNIH PIŠKOTKOV

Naša spletna stran Computer-Planet.si uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, spletno košarico, statistiko obiskanosti strani ter za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta. To so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik. Piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, so začasni ali trajni, nikakor pa ne vsebujejo vaših osebnih podatkov, ki bi jih lahko kakorkoli uporabili za razkritje vaše osebne identitete. Piškotke uporabljajo skoraj vsa spletna mesta. Zaradi tega priporočamo strinjanje z uporabo piškotkov. Vašo odločitev za to spletno mesto je možno kadarkoli spremeniti v brskalniku, ki ga uporabljate ali pa na spodnji povezavi, ki se prikaže po vaši odločitvi.

UPRAVLJANJE PIŠKOTKOV ZA TO SPLETNO MESTO

Vsi spletnih brskalniki omogočajo uporabniku upravljanje z piškotki. Piškotke je možno trajno izbrisati ali prilagoditi brskalnik, tako da samodejno odstrani piškotke, ko zapustite brskalnik ali pa v celoti onemogočite prejemanje piškotov za to spletno mesto. Navodila kako odstraniti ali onemogočiti piškotke najdete na zavihku pomoč v svojem brskalniku.Za ponovno izbiro vaše odločitve o uporabi piškotkov, lahko kadarkoli spremenite z klikom na spodnji link, ki se prikaže šele po vaši odločitvi.

OMOGOČITI ALI ONEMOGOČITI PIŠKOTKE ZA TO SPLETNO MESTO

Ni potrebno, če blokirate vse piškotke omejujete svojo izkušnjo na našem spletnem mestu. nikakor pa ne vsebujejo vaših osebnih podatkov, ki bi jih lahko kakorkoli uporabili za razkritje vaše osebne identitete. Priporočljivo pa je blokirati piškotke na tistih spletnih mestih, ki jim ne zaupate.

UPORABA PIŠKOTKOV NA TEM SPLETNEM MESTU

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki so ključnega pomena za delovanje strani, ter za analizo obiskanosti naše spletne strani, nakupovalno košarico, izbiro artiklov in druge informacije.

14. OSTALO

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju Inovis d.o.o., oziroma spletni trgovini www.computer-planet.si, se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spam”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.

Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v “Splošnih pogojih poslovanja”, razen če v “Pogodbi” ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.

Vsak poslovni partner oz. kupec na zahtevo prejme kopijo “Splošnih pogojev poslovanja” v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.computer-planet.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna ” Splošnih pogojev poslovanja “, ne upoštevamo.

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “Splošnih pogojev poslovanja”, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Celju.

“Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni trgovini www.computer-planet.si

Izjavljamo, da smo zavezanci za DDV

ID št. za DDV: SI69829802